Multivendor Marketplace for Shopify: Seller Vacation App

Published on: 27-12-19 02:58pm

Mansi Rana

Udgivet på - 27-12-19 02:58pm

Using the Shopify Multivendor Marketplace Seller Vacation app, the Admin can allow his Sellers to inform about their unavailability to the admin and the customers.

Sellers can either hide his products from customers or continue selling his products with a message display of his unavailability on the product description page while he is away.   

Sellers will automatically get active after his vacation ends.

 

 

Admin End's Configuration:

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Configuration > Seller Configuration > Enable the Seller Vacation button.

Where can the Admin find about his Seller's vacation information?

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Sellers > Seller Listing > In the table, you will have a column of Vacation Status showing either 'On Vacation' or 'Available'.

For more details regarding vacation status:

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Sellers > Seller Listing > Select a Seller > Edit > view vacation details > Vacation period & Product Availability.

How will the Seller update his vacation status?

Shopify Multivendor Marketplace Seller Panel > Profile > My Account > Seller Vacation Configuration > Configure > Enable the 'Visit for Vacation' option > Enter From-To date > Product Operation 

  • If Product Operation > Disable all Products > The status of Seller's products turns 'disapproved'
  • If Product Operation > Continue Selling > Seller needs to enter a message which will be displayed on the product description page to the customers > Save. 

 

Have a look at the Shopify Multivendor Marketplace Seller Vacation feature app blog.

 

 

 

 

Ude af stand til at finde et svar?

Hvis du ikke er i stand til at finde et svar på dit spørgsmål igennem vores hjælpeartikler, er du altid velkommen til at oprette en support sag

Kontakt Os

Bekræft Handling

Er du sikker? Du ønsker at udføre denne handling.