Multivendor Marketplace for Shopify: Store Pickup Feature App

Published on: 27-12-19 03:00pm

Mansi Rana

Udgivet på - 27-12-19 03:00pm

Enabling the Shopify Multivendor Marketplace Store Pickup feature app will allow the Admin to let his Sellers provide order pickup options to his customers.

This way, you can let your customers pick up their orders on their own and save the shipping charges. 

Thus, the Seller needs to provide his store pickup address and this option will be displayed on the product description page.

Note that, you need to enable the free Shipping feature app.

 

 

Configuration Seller's End:

Once the Admin enables this featured app, the Seller will get an option to configure store pickup in his configuration menu.

Shopify Multivendor Marketplace Seller Panel > Configuration > Store Pickup Configuration > Enable 'Want Store Pickup' option > Select if this option is available for all products or not > Customer option for the product (Only Store Pickup or Delivery + Store Pickup) > Default option selcted for customers (Delivery/Store Pickup) > Seller Address > Contact Number > Label Configuration > Save.

Configuration Admin's End:

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Configuration > Instructions for Marketplace > Store Pickup > Copy-paste the given in the product-template.liquid file. 

<div id="wk_store_pickup_div" data-productid="{{ product.id }}"></div>

View Details:

Shopify Multivendor Marketplace Admin/Seller Panel > Orders > Order Listing > View Details > If store pickup is selected by the customer then Store Pickup- yes & Delivery Method- Free Shipping.

 

For more information, have a look at the Shopify Multivendor Marketplace Store Pickup feature app blog.

 

 

 

Ude af stand til at finde et svar?

Hvis du ikke er i stand til at finde et svar på dit spørgsmål igennem vores hjælpeartikler, er du altid velkommen til at oprette en support sag

Kontakt Os

Bekræft Handling

Er du sikker? Du ønsker at udføre denne handling.