Multivendor Marketplace for Shopify: MP Checkout Featured App

Published on: 27-12-19 03:01pm

Nishad Bhan

Udgivet på - 27-12-19 03:01pm

The Shopify Multivendor Marketplace MP Checkout featured app lets the Admin get his own customizable checkout with multiple customized payment options as per the need.

Please note that it is mandatory to set Marketplace Shipping as the default shipping method to make this feature work.

You don't need to pay any transaction fees to Shopify, the only fees payable is for the payment gateway you'll be using.

 

 

Configuration:

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Orders

> Tax Settings > Sync Tax.

> Checkout Payment Method > Activate the Payment Method(s) that you prefer.

> Checkout Settings > Configure the page > Click on Enable. 

> Discount (To apply discount on orders using MV Checkout) > +Sync > enter from-to date > Sync.

 

To apply discounts on orders using MV Checkout, you need to do this first:

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Configuration > Order Configuration > Enable 'Manage Discount on Orders' > Save.

 

Any changes made on the Shopify discounts can be sync with Multivendor Marketplace Discounts:

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Orders > Discount > By clicking on the three dots under the Action column, you can sync the discounts.

 

Customer needs to log in before applying the discount code on their order during checkout.

 

Check out the Shopify Multivendor Marketplace MP Checkout featured app blog.

 

 

 

Ude af stand til at finde et svar?

Hvis du ikke er i stand til at finde et svar på dit spørgsmål igennem vores hjælpeartikler, er du altid velkommen til at oprette en support sag

Kontakt Os

Bekræft Handling

Er du sikker? Du ønsker at udføre denne handling.