Multivendor Marketplace for Shopify: Shipping Feature App

Published on: 27-12-19 02:48pm

Mansi Rana

Udgivet på - 27-12-19 02:48pm

Shopify Multivendor Marketplace has a featured app namely Shipping which is a free app (Only for Shopify Multivendor Marketplace PRO plan).

It enables the Admin to configure shipping from his end and let his Sellers add shipping methods on the basis of the weight or prices of the product. Also, Sellers can add shipping on the basis of ranges by adding countries, enabling/disabling states in them and adding prices to those ranges.

 

Configuration- Admin's End:

Shopify Multivendor Marketplace Admin Panel > Configuration > Shipping Configuration > Select Free Shipping option > Shipping Type (Country/Zone wise) > Shipping Availability > *Shipping Calculator > Labels > Save.

*Shipping Calculator

 

Configuration- Seller's End:

Shopify Multivendor Marketplace Seller Panel > Configuration > Shipping Configuration > Select Free Shipping > Configure Shipping Method > Shipping Method Configuration > Save.

 

To add range:

Shopify Multivendor Marketplace Seller Panel > Configuration > Shipping Configuration > Shipping Method Configuration > Click on Range Details > Add range according to Price/Weight > Save > you may further edit/delete it.

 

To add country:

Shopify Multivendor Marketplace Seller Panel > Configuration > Shipping Configuration > Shipping Method Configuration > click on three dots under Action column > View > here you can add country, enable/disable states, add prices to the range and edit/delete previously added ranges.

 

 You may also check out the Shopify Multivendor Marketplace Shipping feature app blog.

 

 

 

 

Ude af stand til at finde et svar?

Hvis du ikke er i stand til at finde et svar på dit spørgsmål igennem vores hjælpeartikler, er du altid velkommen til at oprette en support sag

Kontakt Os

Bekræft Handling

Er du sikker? Du ønsker at udføre denne handling.